Back

Cesta k nulovým emisím je dlážděna ambiciózními cíli

Thumbnail

Potřeba výrobků s tzv. zeleným štítkem nikdy nebyla tak naléhavá jako dnes a společnosti po celém světě přizpůsobují svůj hodnotový řetězec přísným předpisům a rostoucí poptávce spotřebitelů po ekologických výrobcích.

Zdraví naší planety je pro AGC hnacím motorem a ekologická politika naší společnosti je jednoznačná: používat nejlepší dostupné ekologické technologie k vývoji vysoce udržitelných výrobků a řešení. Za posledních 30 let se nám podařilo snížit uhlíkovou stopu tím, že jsme omezili spotřebu energie potřebné k roztavení 1 tuny skla o 22 %. Výrazně snížit emise skleníkových plynů nám umožňuje také 1 milión tun střepů, které každoročně recyklujeme v Evropě. V konečném důsledku se zavazujeme, že do roku 2050 budeme klimaticky neutrální společností. Pro dosažení tohoto cíle si společnost AGC Glass Europe stanovila pro rok 2030 řadu ambiciózních cílů:

  • snížit měrné emise skleníkových plynů o 30 %
  • snížit měrnou spotřebu energie o 20 %
  • snížit měrnou spotřebu vody o 15 %
  • dosáhnout nulového množství odpadu na skládkách
  • snížit množství vyprodukovaného odpadu / vložených zdrojů
  • zajistit ekologický design výrobků

Společnost AGC Automotive hraje při dosahování těchto cílů zásadní roli. Potřebu bezemisní budoucnosti vnímáme jako výzvu, abychom přišli s převratnými řešeními. Kromě velmi výkonných produktů, které neustále vyvíjíme, budeme udržovat planetu zdravou díky rozumným programům přepravy, recyklace a balení. V přípravě je několik projektů, které budou mít pozitivní ekologický dopad. Zatím se můžete dozvědět více zde: https://www.agc-glass.eu/en/sustainability.