Back

Zelená opatření pomáhají matce Zemi úlevně si vydechnout

Thumbnail

Nelze popřít, že naše bezohledné spalování fosilních paliv a rostoucí znečištění dosáhlo bodu, kdy pomalu, ale jistě zabíjíme naši krásnou planetu. Globální oteplování a jeho škodlivé účinky na Zemi nás nutí k ekologicky odpovědnému chování v soukromém životě a v širším měřítku k přehodnocení průmyslových výrobních toků. Pokud si nedáme pozor, naše děti zdědí planetu, jejíž některé krajiny přestanou být obyvatelné!

Jen v samotné Evropě se odvětví dopravy podílí na emisích skleníkových plynů 25 %, což přimělo vládu EU přijmout určitá opatření. Zelená dohoda pro Evropu počítá do roku 2050 se snížením produkce CO2 o 90 % pomocí emisních omezení pro automobilový průmysl, která budou v nadcházejících letech stále přísnější. Dalším možným opatřením je faktický zákaz prodeje nových vozidel se spalovacími motory od roku 2035. Rostoucí vývoj hybridních a elektrických vozidel svědčí o ochotě většiny výrobců automobilů se s touto ekologickou budoucností ztotožnit.

Je toho však více: ekologicky udržitelný svět vyžaduje také inteligentní výrobní a vývojové procesy. Zelená energie, rozumné recyklační programy a využívání recyklovaných surovin mohou Zemi poskytnout úlevu, kterou tak zoufale potřebuje. Francouzská společnost Veolia, která se zabývá nakládáním s odpady, získává zpět komponenty a materiály z 97 % vozidel s ukončenou životností.

V roce 2015 stanovila OSN 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které spojují všechny země světa v boji proti zhoršování životního prostředí, chudobě a nerovnosti. Skupina AGC přijala SDGs před 4 lety a zaměřila se na ekologické cíle ve snaze učinit naši planetu opět vhodnou k životu.