Back

Společnost AGC Automotive Replacement Glass (ARG) má jasný plán s cílem dosáhnout nulových emisí

Thumbnail

Společnost AGC Glass Europe se zavázala stát se do roku 2050 klimaticky neutrální společností, což je cíl, kterého lze dosáhnout pouze zavedením drastických změn, které se týkají naší odpovědnosti za životní prostředí, sociální odpovědnosti a ekonomické efektivity.

Společnost ARG Europe definovala globální strategii udržitelnosti pro nadcházející desetiletí, plán s milníky a cíli a rovněž velmi ambiciózní soubor opatření.

V současné době se zaměřuje na environmentální aspekt udržitelnosti a jde především o stanovení priorit v řady činností:

  • Výroba: musíme vypracovat strategii nákupu ekologické elektřiny a snížit spotřebu vody. Inteligentní a propojená strojní zařízení (Průmysl 4.0) nám umožní zvýšit efektivitu a produktivitu našich výrobních závodů.
  • Odpady a recyklace: naším cílem je dosáhnout nulového skládkování a k tomu pomůže efektivnější nakládání s odpady. Kromě toho je naprostou nutností rozvíjet recyklační aktivity jak na úrovni výroby, tak v montážních provozech.
  • Dodavatelský řetězec: musíme optimalizovat uhlíkovou stopu naší dopravy a změnit strategii balení pomocí opakovaně použitelných obalů a ekologických materiálů, které chrání skla během transportu.
  • Výzkum a vývoj: máme v plánu modernizaci vývojových procesů a chceme zintenzivnit navrhování neskleněných komponent, které by byly recyklovatelné.
  • Nákup: v příštích letech se stane významným přínosem pro životní prostředí upřednostňování partnerství s ekologickými dodavateli.

Kromě toho budeme zkoumat potřeby našich zákazníků v oblasti udržitelnosti, abychom jim pomohli dosáhnout jejich ekologických cílů.

Sledujte příští zpravodaje, kde se o těchto aktivitách dozvíte více.