Back

Válka na Ukrajině maří úsilí výrobců automobilů

Thumbnail

Když už se zdálo, že se situace po dvou letech výpadků vrací do normálu, narazil dodavatelský řetězec automobilového průmyslu na další překážku. Během pandemie Covidu 19 patřila výroba automobilů k průmyslovým odvětvím, která byla silně zasažena nedostatkem polovodičů. Nedostatek kabelových svazků však brzdí výrobu i nadále. V Evropě odebírají výrobci automobilů až 15 % těchto kritických dílů z Ukrajiny. Přestože se země snaží udržet výrobu i uprostřed pokračujících ruských útoků, produkce ani zdaleka nepokrývá poptávku.

Irská společnost Aptiv a německá Leoni zkoušejí nahradit výpadek ve svých ukrajinských závodech přesunem výroby do jiných zemí, jako je Srbsko a Rumunsko, a zavedením nočních směn. Také společnosti Nexans a Fujikura jsou významnými dodavateli kabelových svazků, kteří se potýkají s přerušením provozu svých zařízení ve válkou postižené zemi.

Kabelové svazky jsou klíčovou součástí elektrického systému automobilu. Jejich nedostupnost již ovlivňuje výrobce automobilů po celém světě a nutí je omezovat nebo dokonce dočasně zastavovat výrobu. Podle předválečných prognóz mělo letos sjet z montážních linek po celém světě 84 milionů vozidel. Vzhledem k současné krizi jsou nyní vyhlídky mnohem chmurnější - méně než 82 milionů - a navíc s malou pravděpodobností obnovení kvót z doby před Covidem i v roce 2023.