Back

Zelená dohoda EU byla smrtící ranou pro automobily se spalovacím motorem

Tentokrát je to oficiální!

Přestože nad osudem vozidel se spalovacími motory v roce 2035 visel otazník, v červnu letošního roku došlo ke shodě všech sedmadvaceti členských států Evropské unie a prodej aut se spalovacím motorem je zakázán. Evropské automobilky mají nyní třináct let na to, aby přehodnotily svou strategii a přizpůsobily celý nabídkový katalog. Jinými slovy, automobily se spalovacím motorem jsou jednoznačně na odchodu a na trůn usedají vozy na elektrický nebo vodíkový pohon.

Tyto nové ekologické směrnice jsou součástí balíčku EU „Fit for 55“, souboru přísnějších návrhů zaměřených na revizi právních předpisů EU z hlediska udržitelnosti a emisí skleníkových plynů. Je tedy zcela pochopitelné, že v rámci těchto diskusí a nadcházejících evropských iniciativ se do centra pozornosti dostaly rovněž emise CO₂ vyprodukované automobily.

Zákaz spalovacích motorů, přestože se na něm pracuje již delší dobu, stále nepřesvědčil všechny, ani pracovníky v daném odvětví, ani spotřebitele. I když budou stará/starší auta se spalovacími motory stále v provozu, zdá se, že nákup nových nákladních automobilů, hybridních či elektrických, dělá kupujícím vrásky na čele. Jak již bylo řečeno, šlo o značný šok především pro automobilový průmysl, který vyvolal bouřlivé reakce i v odvětví biopaliv.

Vzhledem k tomu, že automobily se spalovacím motorem se pomalu, ale jistě stávají vzdálenou vzpomínkou, bude zavádění plně elektrických osobních a užitkových automobilů probíhat postupně. Umožní to, aby se prach na cestách, zvířený těmito změnami, opět usadil? To ukáže až čas...