Back

AGC a Saint-Gobain partnerem pro dekarbonizaci výroby plochého skla

V rámci tohoto výzkumného a vývojového projektu bude linka na výrobu ornamentního skla společnosti AGC v závodě Barevka v Dubí u Teplic v České republice kompletně zrekonstruována na vysoce výkonnou a moderní linku, která bude z 50 % elektrifikována a z 50 % bude využívat kombinací kyslíku a plynu. Jedná se o technický průlom ve srovnání se současnou technologií, používanou v pecích na výrobu plochého skla, spalujících zemní plyn. Půjde o nejudržitelnější konstrukci linky na výrobu plochého skla, která přispěje k cestě obou společností k uhlíkové neutralitě a k nezbytnému urychlení dekarbonizace průmyslu plochého skla.

Tento vývoj otevře cestu k přeměně průmyslových linek na výrobu plochého skla tak, aby mohly využívat k tavení převážně nízkouhlíkovou elektřinou, která je účinnější než jakékoli plynové řešení, s výrazně sníženými emisemi uhlíku, ve prospěch zákazníků. Očekává se, že nová technologie bude na lince na ornamentní sklo úspěšně implementována a linka bude uvedena do provozu ve druhé polovině roku 2024.

Davide Cappellino, prezident společnosti AGC Architectural Glass Europe & Americas: "Společnost AGC se zavázala vyvíjet výrobky, které podporují udržitelný rozvoj, a snižovat dopad svých výrobních procesů na životní prostředí, aby přispěla k udržitelnému světu. V návaznosti na náš neustálý pokrok v oblasti dekarbonizace uvedla společnost AGC na konci roku 2022 na trh svou první řadu výrobků z nízkouhlíkového skla. Nyní je tato hybridní designová tavicí pec dalším důležitým milníkem v naší strategii nulových emisí, jejímž cílem je stát se do roku 2050 jako společnost uhlíkově neutrální. Průlomový projekt bude realizován společně se společností Saint-Gobain, čímž se spojí nejlepší technologické znalosti obou společností."

Joana Arreguy, průmyslová ředitelka pro sklo, Saint-Gobain: "Ve společnosti Saint-Gobain pevně věříme v inovace prostřednictvím spolupráce. Proto nás těší, že můžeme společně se společností AGC vyvinout novou nejpokročilejší technologii výroby plochého skla na světě. Tento projekt je v souladu se závazkem společnosti Saint-Gobain dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Toto snížení přímých emisí CO2 bude přínosem pro naše zákazníky, kteří stále více hledají nízkouhlíkové výrobky, jež by mohly být součástí jejich řešení. Přichází také několik měsíců poté, co společnost Saint-Gobain dosáhla dvou světových prvenství: výroby plochého skla s nulovými emisemi uhlíku v květnu loňského roku a nedávného uvedení ORAÉ®, prvního nízkouhlíkového skla na světě."