Back

Vaše příští auto může být vyrobeno z plastových lahví

V rámci revolučního procesu, který by mohl změnit automobilový průmysl, provádí pensylvánská společnost zkoušky životaschopnosti recyklovaných plastů při výrobě automobilových dílů.

Klíčové momenty jsou následující:

  • Společnost využívá technologii počítačové simulace k revoluční změně týkající se materiálů používaných výrobci originálního vybavení (OEM).
  • Prostřednictvím simulace lze testovat materiály, jako jsou plasty, a prokázat tak jejich použitelnost a snížit náklady OEM výrobců.
  • V případě úspěchu by mohly automobilových díly z recyklovaných materiálů snížit emise produkované během výrobního procesu.

Recyklované automobilové díly by přispěly k poklesu emisí během výrobního procesu, ale i emisí vznikajících při výrobě náhradních dílů. Tím by mohlo dojít k výraznému snížení celkových emisí vyprodukovaných automobilovým průmyslem, což by změnilo pohled na tuto problematiku a umožnilo, aby se toto odvětví, které kdysi představovalo časovanou bombou, stalo dlouhodoběji udržitelným.

Přestože potenciální výhody používání recyklovaných materiálů při výrobě automobilových dílů výrobci OEM jsou četné, existují i určité problémy. Kvalita a metody sběru recyklovaných materiálů mohou ovlivnit jejich použitelnost k výrobě automobilových dílů a tržní vnímání kvality by mohlo způsobit překážky, pokud by se tato technologie používala ve velkém měřítku. Pokud by se tyto problémy nevyřešily, mohlo by dojít k tomu, že se recyklované plasty nebudou k výrobě automobilových dílů používat vůbec.

Bez ohledu na výsledek mají však uvedené testy smysl, pokud jde o samotný koncept simulace a dokazují, jak důležitý může být a jak může snížit náklady na potenciální inovace. Ukazuje také rostoucí zájem o udržitelnost, protože stále více technologických společností hledá nová řešení vedoucí ke snížení emisí. Svět, ve kterém se naprostá většina automobilů vyrábí z recyklovaných plastů, může být velmi blízko.