Back

Příběh reinkarnace automobilových skel

Thumbnail

Životní prostředí a udržitelnost jsou pojmy, o kterých dnes hovoří každý. Jedním z klíčových postupů v našem úsilí o zachování zdraví naší planety pro budoucí generace je recyklace, a to jak na úrovni domácností, tak i ve velkém průmyslovém měřítku.

Přemýšleli jste někdy o tom, co se stane s čelními skly, která se už nedají opravit? V nepříliš vzdálené minulosti by nevyhnutelně skončila na skládce, ale v posledním desetiletí došlo k nárůstu iniciativ zaměřených na recyklaci automobilových skel. Jde však o složitější proces než při recyklaci lahví a sklenic z prostého skla…

U čelních skel je navíc třeba odstranit PVB fólii, která drží tabuli skla pohromadě. Proto se čelní skla nejprve rozdrtí na malé kousky. Nejprve proto musí projít drtičkou, která sklo doslova rozemele na drobné střepy. Ty se pak odstraní na vibračním třídiči a zůstane pouze PVB fólie.

Před opětovným použitím skleněných střepů v nových sklech, kamenivu nebo izolacích ze skelného vlákna se sklo musí důkladně vyčistit a zbavit nečistot, jako jsou zbytky keramiky, kovu a papíru. Druhý život čeká i na PVB fólie, nejčastěji tam, kde se aplikují různé adhezní povlaky.

Některé sklářské společnosti úspěšně zavedly své vlastní programy recyklace čelních skel, mnoho dalších tento úkol svěřuje specializovaným recyklačním firmám, jako jsou Suez a Renewi.

My ve společnosti AGC jsme se rovněž zavázali, že budeme snižovat svoji uhlíkovou stopu. Chcete-li se o naší recyklační strategii dozvědět více, jděte na https://www.agc-glass.eu/en/sustainability/environmental-achievements/recycling