Back

Jak nás mohou digitální hologramy ochránit na silnicích?

Thumbnail

Chytré mozky ze tří britských univerzit daly hlavy dohromady a přišly s technologií HUD s rozšířenou realitou odvozenou od LiDAR, která by mohla posunout bezpečnost silničního provozu na vyšší úroveň.

Nezřídka se stává, že stromy nebo velká vozidla brání ve výhledu na dopravní značky nebo semafory. Aby výzkumní pracovníci odstranili nedostatek většiny systémů HUD, které přenášejí dvourozměrné zobrazení na malou část čelního skla, využili technologii LiDAR a získali tak panoramatické 3D zobrazení vozovky se všemi překážkami a ve velmi vysokém rozlišení.

Tato nová technologie by mohla být velmi užitečná, protože dokáže „vidět“ skrz překážky a varovat řidiče před potenciálním nebezpečím, aniž by museli odvrátit oči od vozovky.

Při svém výzkumu tým kombinoval LiDAR (metoda dálkového průzkumu, která vysílá laserové impulsy k měření vzdálenosti mezi objektem a skenerem) s cloudovými daty, shromáždil data z rušné ulice, převedl je do 3D zobrazení, kde se zviditelnily všechny objekty a překážky v dané ulici. Prototypy ukazují, že holografický obraz bude v zorném poli řidiče, a vznikne tak skutečná rozšířená realita.

Projekce jsou „reálné“ v tom smyslu, že řidič vidí objekty podle místa, kde se skutečně nacházejí. Technologie bude teprve testována v reálných podmínkách, ale výzkumníci doufají, že ji ještě zdokonalí, aby zahrnovala i dynamické objekty, jako jsou chodci.

Také společnost AGC pokračuje ve využívání svých zkušeností v oblasti LiDAR. S přechodem na novou oblast mobility se zvyšuje potřeba systémů LiDAR. Společnost Wideye by AGC nabízí sklářská řešení pro integraci senzorů. Více informací naleznete zde: https://wideye.vision/