Back

V2X: integrovaný komunikační systém, kde je vše relativní

Thumbnail

Pokud existuje slovo, které vystihuje dnešní svět, pak je to slovo konektivita. Lidé jsou od přírody společenští, a pokud lze soudit podle nedávného vývoje, i naše mobilita se stává interaktivní. Poslední žhavou novinkou je V2X neboli Vehicle-to-Everything (tj. komunikace vozidla s okolím), bezdrátový komunikační systém, který podporuje výměnu informací mezi vozidlem a jeho okolím, ať už jde o jiná vozidla (V2V), infrastrukturu (V2I), nebo dokonce osoby (V2P). Stejně jako u většiny automobilových inovací je zamýšleným přínosem V2X zvýšení bezpečnosti silničního provozu a řízení dopravy.

Abychom lépe pochopili V2X, musíme se podívat na jeho tři hlavní pilíře: V2V (Vehicle-to-Vehicle) umožňuje automobilu přijímat od okolních automobilů údaje o jejich poloze, rychlosti, směru jízdy atd. V2V může být sám o sobě velmi užitečný při předcházení kolizím.

Systém V2I (Vehicle-to-Infrastructure) si může vyměňovat informace se statickými subjekty, jako jsou připojené semafory, dopravní značky, pouliční kamery atd. Představte si, kolik času může ušetřit vozidlo záchranné služby, když mu adaptivní semafory budou moci umožnit přednostní průjezd křižovatkami. Pravděpodobně nejtěžší pro dosažení plného potenciálu je V2P (Vehicle-to-Pedestrian), protože vyžaduje svobodné rozhodnutí účastníků silničního provozu, jako jsou chodci a cyklisté, aby vstoupili do hry a pomocí svého mobilního zařízení upozorňovali na potenciální nebezpečí.

Přestože technologie V2X bude pro novou mobilitu cenným přínosem, je třeba překonat mnoho problémů týkajících se infrastruktury, legislativy a ochrany soukromí, aby se tato revoluce mohla uskutečnit.