Back

Komunikační služba Mercedesu řeší nástrahy způsobené výmoly a zpomalovacími prahy

Thumbnail

Studie provedená v USA odhalila, že třetina smrtelných dopravních nehod je částečně zaviněna špatným stavem vozovky. Zejména výmoly mohou způsobit vážná zranění a vést k nákladným opravám součástí vozu, jako jsou kola, ráfky, tlumiče a řízení.

Vybrané modely Mercedes-Benz jsou nyní vybaveny novým vylepšeným komunikačním systémem V2X, který řidiče upozorňuje na výmoly a zpomalovací prahy a prostřednictvím cloudové služby předává informace ostatním řidičům Mercedesů v okolí.

Ale jak to funguje? V podstatě jde o to, že vůz zaznamená náhlý náraz tlumičů na přední a zadní kola a na základě algoritmů určí, zda se jedná o výmol nebo ostrý hrbol. V prvním případě je přesná poloha místa nárazu v reálném čase sdílena s vozy Mercedes v okolí prostřednictvím cloudové služby, pokud je aktivován jejich komunikační systém V2X a majitel vozu má účet Mercedes me. Nové modely třídy C, třídy S a EQS mají kromě zvukových upozornění „Pozor, výmol!“ nebo „Pozor, zpomalovací práh“ také vizuální upozornění zobrazované na navigaci.

Systém má však své nedostatky: v současné době mohou varování generovat pouze tři výše zmíněné nové modely, takže kdokoli, kdo řídí jiný nebo starší model německé automobilky, nedostane varování, pokud se v blízkosti nenachází žádný z novějších modelů.

Dalším krokem v koncepci V2X by mohlo být předávání informací odpovědným orgánům, které mohou přijmout opatření k opravě závady na povrchu vozovky.