Back

ADAS – dobrá příležitost pro trh náhradních autoskel

Миниатюра

Nedávná studie provedená v USA ukazuje, jak růst ADAS (pokročilé asistenční systémy) v nových automobilech začíná snižovat počet dopravních nehod. Studie Consumer Reports založená na 72 000 automobilů ukázala, že 57 % amerických řidičů udává, že minimálně jedna funkce ADAS v jejich automobilu zabránila vzniku nehody.

Podobné výsledky bychom jistě mohli očekávat i v Evropě. Vzhledem k tomu, že se počet automobilů vybavených ADAS bude neustále zvyšovat, protože výrobci rozšiřují technologie ADAS na celé série automobilů, může být potenciální dopad na odvětví autooprav v nadcházejících letech dramatický.

Co se však stane s odvětvím zajišťujícím výměnu skel po nehodách? Zde je možné říct, že i ADAS má stříbrný okraj neboli všechno zlé je pro něco dobré. I když může dojít ke snížení počtu opravárenských prací souvisejících s nehodami, déletrvající a náročnější výměny čelních skel se systémem ADAS zvýší výnos u jednotlivých zakázek. Obzvlášť to bude platit pro odborná pracoviště, která budou investovat do kalibrační technologie a odborného školení, aby zvýšila přidanou hodnotu své práce.