Back

Jste v bezpečí, když vaše auto zasáhne blesk?

Mnoho lidí si myslí, že v autě jsou při blesku v bezpečí, protože pneumatiky jsou vyrobeny gumy. Ale to není pravda. Při úderu blesku vlastně elektrický proud sklouzne po povrchu auta do země. Je to proto, že automobil funguje jako mobilní „Faradayova klec“ - prostor zcela obklopený vodivými kovovými materiály, které zabraňují průniku elektromagnetických polí.

 

Problém je, že automobily mají dnes stále více nekovových částí, které ruší ochranný Faradayův efekt. Mají také více elektrických obvodů. Elektřina z blesku se může těmito obvody dobře dostat až k potenciálně nebezpečným kovovým částem, jako jsou rádia, nabíječky mobilních telefonů a jednotky GPS, stejně jako kliky dveří, nožní pedály a sloupek řízení. Objevily se i případy „uškvaření“ elektrických systémů, které dokonce způsobily náhlé vypnutí airbagů.

 

Jak se můžete při prudké bouři chránit sami? Nejlepší způsob je zůstat ve vašem vozidle s kovovou střechou, zastavit u silnice, rozsvítit výstražná světla, vypnout motor a vyčkat až bouřka skončí. A... nedotýkat se radia nebo mobilního telefonu, zvlášť když je připojen na nabíječku.