Back

Výrobci automobilů volí inteligentní sklo

Technologie inteligentního skla jsou hnací silou změn v mnoha průmyslových odvětvích, nikde to neplatí víc, než v automobilovém průmyslu. Schopnost poradit si s různými formami světla a měnit funkce skla pomáhá konstruktérům automobilů postupovat vpřed minimálně ve třech různých oblastech, kterými jsou autonomní vozidla, snižování hlučnosti a udržitelnost.

Zaprvé, technologie autonomních vozidel poskytuje cestujícím více času, takže se designéři soustředí na požitek z jízdy. Inteligentní sklo zde může sehrát významnou roli: má schopnost změnit vnitřek automobilů na středisko zábavy, vylepšovat nebo blokovat propojení mezi cestujícími a okolním světem a používat okna jako dynamické nové formy komunikace.

Snižování hluku představuje pro konstruktéry neustálý boj a s tím, k jakým změnám dochází ve vnímání zážitků z jízdy, se význam této problematiky ještě zvýší. Inteligentní sklo může pomoci cestujícím relaxovat, zdřímnout nebo klidně pracovat. Ve spojení s téměř tichými elektrickými automobily (EV) bude inteligentní sklo přispívat ke stanovení nových standardů pro snížení hlučnosti.

Udržitelnost vozidel je nejvyšší prioritou a již nyní vysoké investice do výzkumu a vývoje v oblasti ekologických technologií budou i nadále stoupat. Inteligentní sklo zde bude hrát svou roli, protože výrazně snižuje teplotu v interiéru vozu, zvyšuje pohodlí v automobilu a snižuje nároky na klimatizaci. To vše může zvýšit jízdní dosah EV o více než 5 % a snížit emise CO2 u spalovacích motorů o 4 g/km.